Gaku Sano

Compleanno:
04/03/1992
Luogo di nascita:
Aichi Prefecture, Japan:

(2018)
Sohei Sasahara
(2018)
Ikumi Gongawara
(2017)
Kouta Kazuraba / Kamen Rider Gaim
(2016)
Kouta Kazuraba / Kamen Rider Gaim
(2015)
Kouta Kazuraba / Kamen Rider Gaim
(2014)
Kota Kazuraba / Kamen Rider Gaim
(2014)
Kota Kazuraba / Kamen Rider Gaim
(2014)
Kouta Kazuraba / Kamen Rider Gaim
(2014)
Kouta Kazuraba / Kamen Rider Gaim
(2014)
Kota Kazuraba / Kamen Rider Gaim
(2013)
Kouta Kazuraba / Kamen Rider Gaim
(2013)
Kazunari Katsuki