Shun Nishime


(2017)
Takeru Tenkuuji / Kamen Rider Ghost
(2016)
Takeru Tenkuji / Kamen Rider Ghost
(2016)
Takeru Tenkuji / Kamen Rider Ghost
(2016)
Takeru Tenkuji / Kamen Rider Ghost
(2016)
Takeru Tenkuji / Kamen Rider Ghost
(2015)
Takeru Tenkuji / Kamen Rider Ghost
(2015)
Kamen Rider Ghost (voice)