Shu Watanabe


(2017)
Eiji Hino / Kamen Rider OOO
(2015)
Fukushi
(2015)
Fukushi
(2012)
Eiji Hino / Kamen Rider OOO
(2012)
Eiji Hino / Kamen Rider OOO / Kamen Rider Faiz (voice)
(2011)
Eiji Hino / Kamen Rider OOO
(2011)
Eiji Hino · Kamen Rider OOO
(2011)
Eiji Hino / Kamen Rider OOO
(2010)
Eiji Hino / Kamen Rider OOO
(2010)
Eiji Hino / Kamen Rider OOO